Czy fotowoltaika jest nadal opłacalna w 2022 roku?

by Wiktor

Zmiany w ustawie o OZE i idące za tym modyfikacje w sposobie rozliczeń spowodowały sporo zamieszania wśród osób, które rozważały montaż paneli fotowoltaicznych na dachu swoich domów. Powstaje pytanie, czy ekologiczny prąd czerpany z energii słonecznej jest nadal opłacalny?

Fotowoltaika 2022 – co się zmieniło?

Od 2016 roku do końca marca 2022 roku podstawowym sposobem rozliczania się prosumentów z odnawialnej energii był net metering. Był on dedykowany dla posiadaczy mikroinstalacji o mocy nieprzekraczającej 50kW. Gdy gospodarstwo korzystające z fotowoltaiki wyprodukowało więcej prądu niż było w stanie zużyć (co w okresach letnich nie było rzadkością), prosument miał możliwość przekazania owej nadwyżki do sieci publicznej, a następnie odebrania jej w wybranym momencie. Opcja była niezwykle zyskowna dla tych, którzy chcieli czerpać korzyści z darmowej energii przez 365 dni w roku, a nie tylko w porach, gdy nasłonecznienie jest optymalne. Prosument miał 12 miesięcy na odebranie oddanej nadwyżki, a samo magazynowanie energii nie wiązało się z nakładaniem opłat dodatkowych. Jedyne, z czym musiał liczyć się posiadacz mikroinstalacji, to 20 lub 30-procentowe potrącenie dokonywane na rzecz sprzedawców. Warto wspomnieć, że osoby, które zainstalowały fotowoltaikę przed 31 marca, nadal mogą korzystać z net meteringu, przynajmniej przez okres 15 lat od momentu przyłączenia instalacji.

Dla prosumentów, którzy z fotowoltaiki zaczęli korzystać od 1 kwietnia, obowiązują już nowe zasady rozliczania się, czyli net-billing. Prosument nadal będzie miał możliwość przesyłania nadprodukowanej energii do sieci, ale na innych zasadach. Prąd będzie przez prosumenta sprzedawany do sieci po cenie hurtowej, natomiast odbierany po cenie detalicznej. Prosument ponownie będzie miał na wykorzystanie przekazanych nadwyżek 12 miesięcy. Środki pozyskane ze sprzedaży energii do sieci będą gromadzone na specjalnym koncie klienta, z którego będą następnie ściągane, gdy zdecyduje się on na odebranie przesłanego prądu w wybranym momencie.

Czy net billing jest opłacalny dla prosumenta?

Osoby, które zastanawiają się, czy fotowoltaika się opłaca mimo zmian naniesionych w ustawie o OZE, mogą spać spokojnie. Panele fotowoltaiczne to nadal znakomita inwestycja, zwłaszcza w kontekście rosnących cen prądu i niepewności energetycznej kontynentu. Własna mała fabryka energii elektrycznej, w dodatku bazująca na ekologicznym i odnawialnym źródle, jakim jest słońce, to znakomity sposób na częściowe uniezależnienie się od prądu z sieci, obniżenie rachunków i zwiększone bezpieczeństwo energetyczne.

Nie bez znaczenia jest również system dofinansowań fotowoltaiki, dzięki którym prosument może w znacznym stopniu obniżyć koszt zakupu i montażu instalacji, w ten sposób panele fotowoltaiczne mogą zacząć jeszcze szybciej na siebie zarabiać. Net billing, mimo początkowych wątpliwości prosumentów, jest systemem przejrzystym i prostym w obsłudze. Pozwala świadomie zarządzać wyprodukowaną energią i znakomicie kontrolować rachunki.

You may also like

Leave a Comment