Kiedy i gdzie wymagane są zabezpieczenia przeciwpożarowe?

by Wiktor

Pożar stanowi największe zagrożenie dla współczesnych obiektów – wzrost liczebności urządzeń wykorzystujących energię elektryczną oraz obecność tworzyw sztucznych sprawia, że ogień we współczesnych obiektach rozprzestrzenia się znacznie szybciej, niż miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Gdzie i w jakich budynkach konieczny jest montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Gdzie wedle prawa muszą znaleźć zabezpieczenia przeciwpożarowe?

W myśl prawa, systemy ochrony przed ogniem muszą znajdować się we wszystkich obiektach zaliczanych do trzech kategorii, określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690):

– kategoria ZL – obejmująca centra handlowe, sklepy, teatry, kina, szkoły, hospicja, żłobki, banki, restauracje, biura, hotele oraz inne budynki użyteczności publicznej. Kategoria ta jest podzielona na pięć stopni, które decydują o specyficznych wymogach dotyczących systemu przeciwpożarowego;

– kategoria IN – obejmująca obiekty przeznaczone do hodowli inwentarza, a także dotycząca nieruchomości w zabudowie zagrodowej, których kubatura nie przekracza 1500 m3, czyli stodół, obiektów gospodarczych oraz budowli przeznaczonych do przechowywania płodów rolnych;

– kategoria PM – do której zaliczane są obiekty produkcyjne oraz placówki magazynowe, a także strefy pożarowe obejmujące garaże, hydrofornie, węzły ciepłownicze, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, kotłownie oraz budynki lub przestrzenie o podobnym przeznaczeniu.

Kiedy wymagane są zabezpieczenia pożarowe?

Według wspomnianego rozporządzenia obecność systemów przeciwpożarowych jest wymagana, aby dany budynek otrzymał odpowiednie pozwolenia i został dopuszczony do użytku. Określenie ilości oraz wielkości stref pożarowych, kategorii zagrożenia, a także przeznaczenia budynku pozwala już na etapie projektowania stworzyć plan instalacji przeciwpożarowej, który będzie odpowiadał wymogom prawnym. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wymaga współpracy z fachowcami – takimi jak zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa – którzy zapewnią niezbędną wiedzę oraz pomoc w czasie doboru odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych. Jest to niezwykle istotny czynnik, gdyż zagrożenie ogniowe jest ściśle powiązane z profilem konkretnych stref pożarowych, a czujniki oraz systemy zwalczania ognia muszą być dobrane z myślą o charakterystyce pomieszczenia. Dostępne na rynku detektory reagują na różne czynniki, takie jak dym, temperatura, obecność konkretnych gazów bądź nagłą zmianę powietrza w najbliższym otoczeniu czujki. Z tego powodu ich użyteczność jest uzależniona od miejsca zamontowania oraz ukształtowania strefy pożarowej. Odpowiedni dobór systemu wykrywania, sygnalizacji i zwalczania ognia jest etapem tworzenia scenariusza pożarowego, czyli dokumentu obejmującego wszystkie informacje dotyczące sposobu funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, rozwiązań organizacyjnych związanych z ewakuacją, a także potencjalnymi zagrożeniami, które mogą mieć miejsce w przypadku pojawienia się ognia.

You may also like

Leave a Comment